De Beeldenaar is het enige tweemaandelijks tijdschrift op het gebied van numismatiek en penningkunst. Het tijdschrift is een gemeenschappelijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. Leden van deze verenigingen ontvangen De Beeldenaar als onderdeel van hun lidmaatschap.

Instellingen, organisaties en penningen- en muntenliefhebbers kunnen een los abonnement op het tijdschrift nemen. Abonnementen worden aangegaan voor één jaargang en stilzwijgend met één jaar verlengd indien niet vóór 15 november van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.
Losse abonnementen kosten:
– binnen Nederland: € 30
– binnen Europa: € 43
– buiten Europa: € 50