De deadline voor De Beeldenaar is altijd de 10de van de oneven maanden, dus als volgt:

deadline nummer verschijnt
10 januari maart / april eerste week maart
10 maart mei / juni eerste week mei
10 mei juli / augustus eerste week juli
10 juli september / oktober eerste week september
10 september november / december eerste week november
10 november januari / februari eerste week januari

Aansprakelijkheid
De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland.