Tijdschrift De Geuzenpenning: munt- en penningkundig nieuws (ISSN 0016-9374) was een gemeenschappelijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor penningkunst. De Geuzenpenning verscheen van 1951 (jaargang 1) tot en met 1976 (jaargang 26). In 1977 is het tijdschrift samen met De Florijn opgegaan in De Beeldenaar.

Jaargangen 21 tot en met 26 : (1971 - 1976)