Naam De Beeldenaar
Formaat 168 x 245 mm
Bladspiegel 150 x 220 mm
Papier binnenwerk: 90 grams houtvrij satin, machine coated
omslag: 115 grams houtvrij satin, machine coated
Lay out tekst in twee kolommen, vlakverdeling volgens stramien
Kleur full colour
Verschijning 6 maal per kalenderjaar in de eerste week van de oneven maanden
Oplage 1200 exemplaren
 Uitgever Stichting De Beeldenaar
Uilenkamp 18
3972 XR Driebergen-Rijsenburg
 Email info@debeeldenaar.nl
 Website www.debeeldenaar.nl
 BTW-nummer NL814432852B01
 IBAN / BIC NL10INGB0005761252 / INGBNL2A
 ISSN 0165-8654
 Verspreiding – leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde;
– leden van de Vereniging voor Penningkunst;
– losse abonnees en verkoop.

Advertentietarieven 2019

Alle genoemde prijzen zijn in €, excl. 21% BTW.
incidenteel 6x per jaar
1 pagina 303 252
½ pagina 181 151
¼ pagina 111   93
voorplaat (incl. 50 exemplaren) 776 n.v.t.
binnenomslag voorzijde 341 290
binenomslag achterzijde 341 290
achterplaat 366 315
centerfold 731 630
losse flyer* 480 480

Opmaak
Kosten voor opmaak zijn niet in de tarieven begrepen. Prijzen op aanvraag.

*het is mogelijk om een losse flyer te laten meezenden met het tijdschrift. Neem contact op met de redactie voor de mogelijkheden en voorwaarden.

Voorplaat en centerfold
De mogelijkheid staat open om op de voorzijde van de omslag een numismatisch voorwerp naar uw keuze te plaatsen, uitvoering in vierkleurendruk. Dit is een ideaal middel om de aandacht op uw activiteiten te vestigen. U kunt de voorplaat ondersteunen met een advertentie of een redactionele bijdrage. Op de pagina met het redactioneel wordt naar de voorplaat en een eventuele artikel verwezen.
Gelieve bij aanlevering van beeldmateriaal voor de omslag contact op te nemen met de redactie.

De binnenste twee pagina’s – waarop het blad van nature openslaat – is eveneens beschikbaar voor advertenties, bijvoorbeeld in verband met het promoten van een belangrijke beurs of het op groot formaat tonen van een voorwerp uit de verkoopvoorraad. Wanneer de centerfold een advertentie bevat, wordt het tijdschrift tevens tot 16 pagina’s dikker uitgegeven. Daarmee blijft de balans tussen de artikelen en het toenemende advertentievolume gewaarborgd.

Verschijndatum
De Beeldenaar verschijnt in de eerste week van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september, november). De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland.