Naam De Beeldenaar
Formaat 168 x 245 mm
Bladspiegel 150 x 220 mm
Papier binnenwerk: 90 grams houtvrij satin, machine coated
omslag: 115 grams houtvrij satin, machine coated
Lay out tekst in twee kolommen, vlakverdeling volgens stramien
Kleur full colour
Verschijning 6 maal per kalenderjaar in de eerste week van de oneven maanden
Oplage 1200 exemplaren
 Uitgever Stichting De Beeldenaar
Uilenkamp 18
3972 XR Driebergen-Rijsenburg
 Email info@debeeldenaar.nl
 Website www.debeeldenaar.nl
 BTW-nummer NL814432852B01
 IBAN / BIC NL10INGB0005761252 / INGBNL2A
 ISSN 0165-8654
 Verspreiding – leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde;
– leden van de Vereniging voor Penningkunst;
– losse abonnees en verkoop.

Advertentietarieven 2018

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.
 Formaat  Incidenteel  Abonnement
(6 x per jaar)
 1 pagina  € 236  € 210
 ½ pagina  € 158  € 131
 ¼ pagina  €   95  €  84

Toeslagen
– voor de binnenzijde van de omslag geldt een toeslag van15%.
– voor het achterblad geldt een toeslag van 25%.

Opmaak
Kosten voor opmaak zijn niet in de tarieven begrepen. Prijzen op aanvraag.

Voorplaat
De mogelijkheid staat open om op de voorzijde van de omslag een numismatisch voorwerp naar uw keuze te plaatsen, uitvoering in vierkleurendruk. Dit is een ideaal middel om de aandacht op uw activiteiten te vestigen. U kunt de voorplaat ondersteunen met een advertentie of een redactionele bijdrage. Op de pagina met het redactioneel wordt naar de voorplaat en een eventuele artikel verwezen.
De kosten van het plaatsen van uw object op de voorplaat bedragen € 646 per voorplaat (excl. BTW). Dit is inclusief 50 exemplaren van het betreffende nummer. Gelieve bij aanlevering van beeldmateriaal voor de omslag contact op te nemen met de redactie.

Verschijndatum
De Beeldenaar verschijnt in de eerste week van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september, november). De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland.