Rein de Goeje, voorzitter
Da van Daalen, secretaris
Marcel Overdijk, penningmeester
vacant, namens de Vereniging voor Penningkunst
Lei Lennaerts, namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde