Rein de Goeje, voorzitter
Da van Daalen, secretaris
Marcel Overdijk, penningmeester
Rutger Schimmelpenninck, lid
Lei Lennaerts, lid, namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde