Jan de Vries, voorzitter
Da van Daalen, secretaris
Raymond van Oosterhout, penningmeester (aftredend)
Marcel Overdijk, penningmeester
Rein de Goeje, namens de Vereniging voor Penningkunst
Lei Lennaerts, namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde